Konkurranse

JCI Molde gir ut Innflytterprisen og Beste Stand i forbindelse med Innflytterdagen.

Beste stand

Denne prisen gis til en stand på Innflytterdagen på grunnlag av følgende kriterier:

  • Hvordan formidles foreningens budskap
  • Attraktivitet
  • Imøtekommenhet
  • Kreativitet

Beste stand premieres med et gavekort på kr 2500,- gitt av Molde Sentrum.

Innflytterprisen

Denne prisen gis til en innflytter eller moldenser på grunnlag av følgende kriterier:

  • Innflytteren skal ha utmerket seg med frivillig innsats og engasjement på en slik måte at det er skapt trivsel og deltagelse for flere i lokalsamfunnet.
  • En moldenser skal ha utmerket seg med sin innsats overfor en eller flere innflyttere på en slik måte at det er skapt trivsel og Molde er blitt kjent som et godt sted å flytte til. Personen har informert og engasjert innflyttere til deltagelse og trivsel, eller bidratt til å legge til rette for innflyttere i Molde.
  • Prisen skal synliggjøre viktigheten av at innflyttere engasjerer seg i lokalsamfunnet og at beboere tar godt i mot sine innflyttere.
  • Prisen skal gis på grunnlag av aktiviteter i egen regi, eller gjennom en lokal forening/gruppe.

Innflytterprisen premieres med et gavekort på kr 2500,- gitt av Moldetorget.

Ønsker du å nominere en kandidat til Innflytterprisen 2019?

Tidligere utgaver vinnerne

2019 – Reidar Andestad
2018 – Knut Ivar Kvennes Pettersen
2017 – Leiv Skeidsvoll
2016 – Tina Eckeroth
2015 – Nikita Kistocha
2014 – Hugo Tingvoll
2013 – Lone Tynes Anderson
2012 – Ton Hazes
2011 – Sylfest Glimsdal
2010 – Ole Foss

2019 – Norsk Motorklubb Molde
2018 – Friskis&Svettis
2017 – Moldespeiderne
2016 – Molde Sanitetsforening
2015 – NMK Molde
2014 – Molde og omegn hagelag
2013 – Molde Røde Kors Hjelpekorps
2012 – Risken Soppforening
2011 – HLF Molde
2010 – Molde Press
2009 – Bolsøy Helselag
2008 – Vågane Ungdomslag
2007 – Molde Husflidslag
2006 – Molde Linedance klubb
2005 – Molde Hagelag