Påmelding

Priser

Lag/forening/organisasjon

  • 3 x 3,0 meter: 500 kr
  • 3 x 4,5 meter: 700 kr
  • 3 x 6,0 meter: 1000 kr

Bedrift

  • 3 x 3,0 meter: 1000 kr
  • 3 x 4,5 meter: 1400 kr
  • 3 x 6,0 meter: 1800 kr

*Deres stand bestemmes av hvor stor plass dere bruker, alt dere har av utstyr skal ha plass der dere står. Har dere med en bil/båt etc skal plassen dette opptar være med i standens størrelse.

Vi har noen telt til utleie og det holder så lenge lageret rekker.

  • 3 x 3,0 meter: 1800 kr
  • 3 x 6,0 meter: 2400 kr  

Teltet blir satt opp mellom kl 8-10. Hvert telt inneholder et bord og to stoler.

Har dere bare lyst til å opptre eller delta på andre måter uten stand?
Send en e-post til post@innflytterdagen.no

AVBESTILLINGSBETINGELSER

Avbestilling innen 31.08.2020 gis full refusjon. Avbestilling etter dette gis ingen refusjon.