Program

Programmet

Kommer snart

Standsplassering

Alle påmeldte har mottat informasjon om hvor deres lag, forening eller bedrift skal stå. Har du ikke mottat epost? Ta kontakt med pamelding@innflytterdagen.no

Utstillere 2020

Oppdadert